Rezervirajte vaš boravak!

Rezervirajte vaš boravak!

×
Kada kliknete na dugme "Provjeri raspoloživost" biti ćete preusmijereni na Phobs booking sustav.

Rezervirajte vaš boravak!

Paušal

Paušal 01.10.2020. - 05.04.2021. - Cijena 750,00 €

CIJENA VRIJEDI ZA OBITELJSKI PAUŠAL I UKLJUČUJE:

- Boravak do 4 osobe

- Mjesto za kamp prikolicu i 1 automobil

- Priključak struje

- Korištenje plaže i sanitarija

- WiFi internet

OPĆI UVJETI:

- Kod sklapanja ugovora utvrđuju se poimenično osobe/članovi obitelji koji koriste kamping usluge po paušalnoj cijeni. Ukoliko se ugovor sklapa za više od 4 osobe, doplata po osobi iznosi 130,00 €.

- Osobe za koje nije sklopljen ugovor, a borave u prikolici na paušalu, obračunava se dnevna naknada za osobe i naknada za osobni automobil (dodatni auto) po redovitim cijenama kampiranja.

- Na cijene paušala i cijene boravka osoba/gostiju na paušalu ne odobravaju se popusti.

- Paušal za psa: 130,00 €.

- Cijena paušala ne uključuje: boravišnu prijavu.